Instructies aanmaken user vaccinbestelmodule

Instructies aanmaken user vaccinbestel-module
(ElectrA of PB) 

 

Via het aanvraagformulier in de eerste griepmailing kunnen contactpersonenen griepvaccinatie zonder login voor Personeelsbeheer of ElectrA een login aanvragen. De antwoorden op het formulier komen <hier> terecht. 

Hieronder vinden jullie de instructies om een user aan te maken: 


 


Is de aanvrager gekend als Contactpersoon griepvaccinatie bij WG-NR waarvoor een login wordt gevraagd? 

Kan je via MISI > EXTRA > CONTACTEN terugvinden: 


Is de aanvrager gekend als user in de klantenzone? 

Kan je via OPEC > PORTAAL ACCOUNTS > ZOEK opzoeken  


Aanmaken User Klantenzone met Profiel: PORTAAL - PERSONEELSBEHEER ZONDER RAPPORTAGE + Personeelbeheer Profiel: Vaccinbestelling 

Rechten Portaal Accounts: 
Profiel: PORTAAL - PB zonder rapportage
Personeelsbeheer: ENKEL vaccinbestelling-moduleIn deze view krijgt user een heel beperkt toegang tot de klantenzone en de vaccinbesteltool (zonder INSZ-nummers). Zo schermen we gevoelige informatie zoals: adviezen op FGB, vaccinatiegegevens, ... af en beperken we privacy-risico's.