Goed nieuws: melding van je inactieve werknemers kan nu nóg eenvoudiger

 

Is je werknemer langer dan vier weken inactief door ziekte of een ongeval? Dan informeert IDEWE je werknemer over de mogelijkheden bij werkhervatting, evenals over de mogelijkheid om tijdens de inactiviteit een gesprek met de arbeidsarts te vragen of een re-integratietraject op te starten. Daarom vragen wij je om ons de nodige informatie over de inactiviteitsperiode bezorgen.

Vul hiervoor in de werknemersfiche in ElectrA of Personeelsbeheer de start- en einddatum van de inactiviteit in en we volgen dit verder voor je op. Wij informeren je werknemer dan vanaf het ogenblik dat de 4 weken arbeidsongeschiktheid bereikt zijn.

Let op: dit gaat alleen over de informatieplicht van de externe preventiedienst. Het is de werkgever die  een afspraak maakt voor een herzieningsonderzoek na het einde van de arbeidsongeschiktheid.


Welke informatie hebben we nog nodig?

Om je zo goed mogelijk verder te helpen, is het belangrijk dat alle informatie over je werknemer voor ons beschikbaar is. Zorg er daarom voor dat je werknemersfiche up to date is:

  • Vul de start- en/of einddatum van de inactiviteit in

  • Vink aan of je werknemer inactief is door ziekte of ongeval.

  • Vergeet ook de contactgevens niet aan te vullen (minimum het privé-adres).


Alles aangevuld?
Perfect! Dan volgt IDEWE vanaf nu voor jou op wanneer je werknemer vier weken inactief is. Op dat moment informeren wij je werknemer.

 

Verwerken we al op regelmatige basis een bestand met je personeelsgegevens?
Voeg dan de nodige gegevens ook toe aan dit bestand. Laat dit zeker weten aan je regionaal IDEWE-kantoor. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat we alle informatie correct verwerken.

Meer informatie over het elektronisch uitwisselen van je personeelsgegevens vind je terug op deze webpagina.

 

In ElectrA

 

 

In Personeelsbeheer