Jobstudenten - evaluatiemodule door het medisch team

 

Via ElectrA kan een werkgever naar zijn jobstudenten een uitnodiging versturen voor het invullen van de vragenlijst jobstudenten. Nadat de jobstudent deze vragenlijst heeft ingevuld wordt deze zichtbaar voor het medisch team en kunnen zij de vragenlijst evalueren.

Dagelijks wordt er een mail naar het algemene mailadres van de regio verstuurd met een overzicht van het aantal te evalueren jobstudenten.

 

Hoe ga je naar de evaluatiemodule?

De evaluatiemodule is een webtoepassing. Je vindt deze terug in de IDEWE Apps in je browser.

Inloggen doe je met je Opec / Zittingsblad gegevens (personeelsnummer en wachtwoord)

 

Je krijgt dan een overzicht van de (te evalueren) jobstudenten van je regio.

Hier vind je bovenaan een aantal filters.

 Tip: Vergeet niet - wanneer je een filter instelt - om op de 'Zoek'-knop te klikken. 

 

Nadere uitleg voor enkele filters

 • Regio
  • is de regio van het WgNr van de klant
  • standaard staat deze ingevuld op je eigen regio.
  • Je kan steeds een andere regio of zelfs alle regio's kiezen
 • Status
  • elke stap van het uitnodigingsproces van de jobstudent krijgt een eigen status. Op die manier kan de klant nauwkeurig opvolgen in welke fase van het proces de jobstudent zich bevindt. Ook de beslissing van het medisch team krijgt een eigen status zodat de klant meteen kan zien welke jobstudent goedgekeurd is, welke niet in aanmerking komt voor de functie en welke jobstudent een gezondheidsbeoordeling dient te krijgen.
  • de te evalueren jobstudenten hebben de status 'Ingevuld'.
   • Dit betekent dat de student de vragenlijst heeft afgerond en dat deze klaar staat om geĆ«valueerd te worden.

 

 

Hoe evalueer je een jobstudent ?

Je dubbelklikt op de naam van de jobstudent. Het detailscherm van de jobstudent opent zich. 

 

 

Hier vind je :

 

 • in de linkermarge een overzicht van de jobstudenten op basis van je ingestelde filter(s). Je klikt op een jobstudent en krijgt het detailscherm van deze jobstudent te zien

 

 • vak: 'Toekomstige werkgever'
  • Werkgever
  • Indien ingevuld: de extra velden waarop de klant extra informatie over de functie kan invullen (vb afdeling, WPF, ...) 
  • Functie
   • de functie die de werkgever gebruikt in de communicatie met de jobstudent
  • Functie gebruikt in algoritme
   • het algoritme dat de werkgever heeft gekozen. Op basis van dit algoritme zal de applicatie reeds een suggestie tot beslissing doen.
   •  Tip: check steeds goed of de functie bij de werkgever wel overeenkomt met het door hem gekozen algoritme 
  • Dokter
   • de arbeidsarts gekoppeld aan het WgNr

 

 • vak: 'Jobstudent details'
  • Naam, geboortedatum en leeftijd van de jobstudent
  • GSMnr en e-mailadres
  • Datum dat de vragenlijst naar de jobstudent werd doorgestuurd
  • Suggestie van het algoritme
   • indien het algoritme suggereert dat een gezondheidsbeoordeling nodig is dan krijg je een tooltip te zien waarin je de redenen kan zien waarom het algoritme een gezondheidsbeoordeling nodig vindt. 
  • Status van de vragenlijst

 

 • Beslissingsknoppen die je kan aanklikken (enkel voor medische teams)
  • Geen medisch onderzoek nodig
  • Medisch onderzoek nodig
  • Niet geschikt voor de job

 

 • Detail van de vragenlijst (enkel voor medische teams)
  • hier vind je de vragen en de antwoorden die de student heeft gegeven
  • je kan er ook zien wanneer een antwoord heeft geleid tot een negatieve suggestie door het algoritme. In dat geval staat er achter het antwoord van de jobstudent een tooltip (gevarendriehoek) 

 

 

 

Nadat je een jobstudent hebt geƫvalueerd spring je automatisch naar de volgende jobstudent. Het resultaat van je evaluatie wordt

 onmiddellijk zichtbaar voor de werkgever (als een nieuwe status bij de jobstudent). De werkgever krijgt enkel de status te ziien, niet de redenen waarom een jobstudent wel of niet wordt goedgekeurd.

 

 

Wat indien een jobstudent moet worden opgeroepen voor een gezondheidsbeoordeling?

Dan geef je dit door aan een medewerker klantendienst die ervoor zal zorgen dat de jobstudent wordt uitgenodigd voor een gezondheidsbeoordeling.